Structural Glazing

Structural glazing innebär dold mekanisk infästning i isolerglasets kanter. Systemet är 50 mm brett. Systemet möjliggör tvåsidig infästning med övriga sidor fria från bakomvarande stomme. Systemet går även att appliceras direkt mot trä-stålstomme eller glasfenor.