Glasbeklädnad

Beklädnadssystem med genomsiktligt alternativt screenat eller emaljerat enkelglas. Främst avsett för användning på fasader vid nyproduktion och renovering, samt vid om- och tillbyggnad.

I systemet ingår ett bakomliggande bärverk av aluminium för infästning av glasclips. Bärverket kan även ta upp fasadens eventuella måttavvikelser (toleranser).