Glasräcken

Dekorativt och praktiskt glasräcke utan bärande vertikala ståndare. Endast glas som bärande stommaterial. Standard eller egen designad handledare - Valet är fritt!

Basprofilen monteras under färdigt golv för att erhålla bästa resultat. Räcket är främst avsett för exklusiva kontors-, hotell och centrummiljöer. Konstruktivt klarar räcket av en belastning upp till "Trängsel-last och Tung last"temet är också anpassat för användning som invändig väggbeklädnad.