GROW-Kontor

Westins fönsterteknik AB har tilldelats uppdraget av Humlegårdens Fastigheter AB att på totalentreprenad uppföra samtliga fasadglaspartier samt glastak då en ny kontorsbyggnad uppförs. Fasadglaspartierna utförs med 3-glas isolerglas som monteras i system structural glazing. Glastaken utförs med varma el-glas som byggs in i isolerglaset. Även motoriserade öppningsbara luckor monteras i del av glastaken som limmas till specialanpassade aluminiumramar med speciellt framtagen limmetod för projektet. Total omfattning fasadglaspartier är ca 5 300 m2 glasyta samt 600 m2 glastak. Westins Fönsterteknik AB's entreprenadkontrakt innefattar projektering, projektledning, tillverkning, limning och montering.

Utvecklingen i Solna strand går nu in i en ny fas när Humlegården påbörjar uppförandet av Grow, två kontorsfastigheter vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter. Den största hyresgästen blir Arbetsförmedlingens huvudkontor, som genom etableringen i Grow samlar sina cirka 1 200 anställda i Solna strand. Den nya byggnaden, ritad av Tham & Videgård Arkitekter, kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker under hösten 2016 och inflyttning sker under 2019

Beställare: Humlegården Fastigheter AB
Projektledning: Forsen Projekt AB
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter

Start projektering: Hösten 2017
Start produktion: Vinter 2018
Färdigställande: September 2019