Stockholms nya landmärke – Norra Tornet

Westins Fönsterteknik AB har tilldelats ytterligare ett större prestigeprojekt.
Entreprenadkontraktet innefattar projektering, projektledning, tillverkning, montering av samtliga specialanpassade; glaspartier, skjutdörrar, dörrar, vädringsluckor, glasräcken, glasfasader till Norra Tornet ”Innovationen”.

Norra Tornet kommer att vara beläget i Vasastaden, Torsplan, i nya stadsdelen ”Hagastaden”. Byggnaden med sina exklusiva lägenheter kommer mäta 139meter över havet och ha 37 våningsplan med 178 lägenheter. Oscar Properties vill med Norra Tornen skapa två levande hus på en hög internationell arkitektonisk nivå. Tillsammans med OMA skapas två torn med öppna offentliga ytor på de lägre våningsplanen och ett spektakulärt boende i form av 178 lägenheter (Innovationen) och 102 (Helix) med storlekar från 2-7 rok. Utöver bostäder blir det två byggnader som allmänheten får ta del av, både vad gäller insida och utsida, dag- såväl som kvällstid. Två byggnader, vars funktion till stor del blir att fylla stockholmarnas liv med variation och nya intryck.

Byggherre: Oscar Properties AB
Beställare: Oscar Properites Bygg AB
Arkitekt: OMA
Start projektering Våren 2016
Start produktion Hösten 2016
Färdigställt: Januari 2018

Länk till Projektet: Norra Tornen