SEB:s nya kontor – Arenastaden Solna

Westins Fönsterteknik AB har på uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att konstruerat och levererat den yttre glasfasaden, glasbeklädnaden, på SEB:s nya kontor i Arenastaden i Solna. Westins Fönsterteknik AB:s entreprenadkontrakt innefattade projektering, projektledning, tillverkning och montage av ca 24.000 m2 glasfasad.

Det här är ett av Sveriges största kontorsprojekt på senare tid med en BTA på 90000kvm. Till Arenastaden flyttar cirka 4 400 SEB-medarbetare under 2017-2018. Projektet består av tre sammanlänkade kontorsbyggnader i en levande kvartersmiljö, samtidigt fungerar de som en enda byggnad.

Huskropparna är byggda vid Stjärntorget och Pyramidvägen, i direkt anslutning till Mall of Scandinavia och endast ett stenkast ifrån Friends Arena. Dess placering och utformning lämnar plats för torg och stråk. Här har en attraktiv och dynamisk stadsmiljö skapats med goda kommunikationer alldeles intill.
Fasaderna på de sju till fjorton våningar höga husen har klätts med skimrande mönstrat glas. Byggnaderna har bundits samman både ovan och under mark, en lösning som underlättar samarbete mellan bankens olika verksamheter och främjar spontana möten.

SEB:s nya kontor har en mycket ambitiös miljöprofil, och har projekterats får att uppnå miljöklass BREEAM Excellent. Avtalet som tecknats är ett Grönt hyresavtal, vilket innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

Materialvalen är genomgående gjorda med stor miljöhänsyn. Kontorsbyggnaderna kommer även att ha planterade, lummiga tak.

Byggherre: Fabege AB
Beställare: Veidekke Entreprenad AB
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter AB/Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Start projektering: Våren 2015
Start produktion: Hösten 2015
Färdigställande: Hösten 2017

 

Se våran fasad monteras live!