KV SKRAVELBERGET STÖRRE 20

Westins Fönsterteknik har som totalentreprenör projekterat, tillverkat, monterat samtliga glasfasader i specialanpassat utförande i system Structural Glazing utan vertikala postprofiler i glasskarvar. Fasaden utförs med väldigt stora 3-glas isolerglas med solskydd, personsäkerhet.

Entreprenaden ingick i en påbyggnad på fastigheten kv. Skravelberget större 20 som är beläget i centrala Stockholm. Påbyggnaden omfattade 760 m2 BTA varav 541 m2 LOA fördelat på plan 8 och en mezzanin på plan 9. Mot Birger Jarlsgatan blev glasfasaden indragen och motstående fasad mot gården blev det en helglasad fasad. Projektets läge vid Stureplan i Stockholms City krävde detaljerad planering av transporter och annan logistik.

Projektering: Våren 2013
Färdigställt: Våren 2014

Beställare: Humlegården Fastighets AB
Projektledning: Forsen Projekt AB