KV ÖSTERBOTTEN 8

Westins Fönsterteknik AB har på generalentreprenad levererat och monterat avancerade extremt höga invändiga helglasväggar i system" Butt Joint" utan vertikala stomprofiler endast special brandklassad fog. Glasen är 3600mm höga i brandklass E30.
Projektet ingick i en större modernisering av tre våningsplan i en kontorsbyggnad omfattande totalt 3000m2 BTA. För att skapa ljusare lokaler revs mellanväggar och ersättas med glaspartier samt en mer öppen planlösning. Avväxlingar av väggar ingick med relativt stor omfattning i projektet.

Byggherre: Humlegården Fastighets AB
Beställare: TL Bygg AB
Arkitekt: Hagström & Ekman

Projektstart: Sommaren 2013
Färdigställt December 2013