KV BOCKEN 25

Vi har på uppdrag av NCC Construction AB att projekterat och uppfört glasfasaderna på den nya fastigheten Kv Bocken 25 i centrala Stockholm. Fastighetens alla fasader och förbindelsegångar är utförda som Glasfasader typ Structural Glazing där alla samtliga ytterhörn har en konstruktion med böjda glas. I kontraktsarbetena ingick även utvändiga helglasräcken samt invändiga och utvändiga glasdörrar. Den nya fastigheten är uppförd i sju våningsplan med tre stycken terrasser och förbindelsegångar i flera våningsplan till närliggande fastighet. Projektet har en väldigt komplex produktionsprocess där noggrann leveransplanering krävs och "just in time" leveranser gäller. Även in- och utflytt av material har skett med högsta säkerhetsåtgärder då detta sker över Kungsgatan som är Stockholms mest trafikerade gata vad gäller både gång- och fordonstrafikanter.


Start: Projektering oktober 2009
Start: Produktion Februari 2010
Färdigsällt : 2011

Byggherre: Svensk Handel

Beställare: NCC Construction AB

Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB