LUMATORNET

Westins Fönsterteknik har projekterat och producerat en ombyggnad av glasfasaden på Lumatornet (lampprovningsrummet) på uppdrag av Fabege. Systemet är Schüco FW50 AOS  monterat på stålstomme.Tornet används idag som konferansanläggning.

Fabriken stod färdig 1930 och ritades av KFAI:s arkitekter Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl i en stram funktionalistisk arkitektur. Byggnaden räknas till en av Sveriges första funktionalistiska industrianläggningar.