KV SUTTUNG - UPPSALA

Westins Fönsterteknik AB erhöll uppdraget att på totalentreprenad utföra projektering, projektledning, montage av glasfasader och plåtfasader inom Kv Suttung i Uppsala.

Glasfasader utfördes med låga u-värden och hög ljudisolering, solskydd, samt kondensfribeläggning. I entreprenaden ingick även nya entrédörrar, och 60 meter lång utvändigt skärmtak i glas.

Plåtfasaden utfördes som kassetter i kulör borstat guld med tre olika djup placerade i speciellt mönster.


Kvarteret Suttung – också känt som gamla Posthuset –ligger i direkt anslutning till nya Resecentrum i Uppsala.
Den totala byggnationsytan är 11 000 kvadratmeter som byggs om samt en påbyggnad av två våningsplan med totalt 3 600 kvadratmeter.

Start Projektering: Oktober 2014
Start Montage: November 2014
Färdigställt: Sommaren 2015

Byggherre: Klövern AB

Beställare: Wästbygg AB

Arkitekt: Archus AB