Kulturhuset - Stockholm

Westins Fönsterteknik AB har tilldelats ytterligare ett större prestigeprojekt.
Entreprenadkontraktet innefattar projektering, projektledning, tillverkning, montering av samtliga specialanpassade; glaspartier till Stockholms Kulturhus. 

Vi har fått förtroendet att byta glas på en av Stockholms mest kända byggnad. Kulturhuset. 

Hela kulturhusets glasfasad skall genomgå en renovering som innebär att befintlig stomme byggs om för att klara av de nya isolerglasen som kommer att monteras av oss. Även glastaket kommer att genomgå en renovering. 

Ett mycket spännande projekt med stora utmaningar.

Byggherre: Stockholm stad
Start projektering Våren 2016
Start produktion Hösten 2016
Färdigställt: Januari 2018