MALL OF SCANDINAVIA

Westins Fönsterteknik AB erhöll uppdraget av PEAB att bygga samtliga glasfasader och glastak till Mall of Scandinavia, ett nytt shoppingcenter i Arenastaden i Solna.

Westins Fönsterteknik ABs entreprenadkontrakt innefattade projektering, projektledning, tillverkning och montage av samtliga glasfasader inkl dörrar, roterdörrar samt glastak.

Vi fick även uppdraget att leverera och montera samtliga glasräcken, och invändiga metallpartier samt färgade glasväggar i Welcome Hall/ garageentréer.

I och med byggandet av Mall of Scandinavia blir Arenastaden en framtidsinriktad stadsdel och en unik mötesplats med ett stort utbud av moderna bostäder, service och kommunikationer i toppklass, hotell, shopping, kongresscenter och alla former av upplevelser på Friends Arena.

Byggherre: Unibail-Rodamco

Beställare: PEAB Sverige AB

Arkitekt: BAU

Start projektering: Hösten 2012
Start produktion: Våren 2013

Färdigställande: Hösten 2015