ESKILSTUNA BADHUS


Vi har fått uppdraget av NCC att projektera, tillverka, leverera samt montera samtliga glasfasaderna till det nya badhuset i Eskilstuna. I vårt uppdrag ingår även en del avancerade glas typ "varma glas".

Vi har även fått uppdraget att projektera, tillverka, leverera samt montera samtliga invändiga glaspartier.
Det nya badhuset, som byggs centralt i Eskilstuna, kommer att få en 50-metersbassäng, två flexibla tränings- och terapibassänger och ett familjebad.
Badhuset beräknas stå klart i april 2016

Projektledare Robin Westin

Beställare: NCC och Kommunfastigheter