BERGRUMSGARAGET-LILJEHOLMEN

Westins Fönsterteknik AB har tilldelats entreprenadkontraktet att projektera och montera samtliga invändiga och utvändiga stålglaspartier. Merparten av stålglaspartierna utförs brandklassade i E30.

JM bygger om bergrummet vid Liljeholmskajen till parkeringsgarage som ska rymma cirka 970 parkeringsplatser. Bergrummet, som tidigare använts av Vin & Sprit AB för förvaring, har en bruttoyta på cirka 40 000 kvadratmeter. Garagen kommer inrymmas i 5st bergrum där respektive bergrum har storleken att få plats med ett 25vånings höghus.

Start projektering: September 2014
Start montering: Februari 2014
Färdigställt: Hösten 2015

Beställare: JM AB
Projektledning: Forsen Projekt AB
Arkitekt: Janark Arkitekter AB