KV TABELLEN 2

Sollentuna centrum med dess ombejd är under pågående utbyggnad och förnyelse. Som ett led i förnyelsearbetet har en helt ny, helt unik, glasfasad om 6 000 kvm uppförts på nya Säkerhetshäktet i Sollentuna.

Westins Fönsterteknik AB har haft uppdraget att projektera, leverera och  montera enkelglasfasaden samt att utföra projektering, tillverkning och montage av ca 200 kvm glasfasad med extremt avancerade isolerglas. Glasen utförs med flera funktioner/krav i samma isolerglas: Eluppvärmning, larmfunktion, solskydd. Fasaden lutar också  i 7 grader.

Mer information om Varma Glas finns på vår hemsida under fliken "Tjänster" och "Glasfasader"

Beställare: Skanska Sverige AB

Arkitekt: AG Arkitekter AB

Start: Höst 2008 (Projektering), Vår 2009 (Produktionen)

Färdigställt: Vår 2010