CENTRALSTATIONEN, STOCKHOLM

Westins Fönsterteknik AB har utfört uppdraget att uppföra en ny glasfasad mot Waterfront samt 400m2 invändiga helglasväggar till nya butiker. Entreprenaden omfattade projektering, projektledning och montage.

Den nya glasfasaden utfördes som system Structural Glazing där dörrar är integrerade i fasaden med speciallimmade beklädnadsglas. Den nya fasaden kommer att verka som en ny entré till Centralstationen. De invändiga glasväggarna utfördes som helglasväggar utan vertikala profiler samt integrerade automatiserade skjutdörrar. Glasväggarna med dess skjutdörrar kommer att verka som väggar till nya butiker och entré från tunnelbanegång.

Det totala ombyggnadsprojektet har som syfte och mål att anpassa centralstationen i Stockholm till:

Förändrade behov hos resenären med ett ökat resande och miljöfokus.
Resenärers och besökares behov av trygg och säker stationsmiljö.
Resenärers och besökares behov av ett bra och spännande utbud av service, mat och handel.
Förändrad infrastruktur, Citybanan mfl.
Närområdets förändring på kort och lång sikt, Västra City mfl.
Ta tillvara gammal och skap nya miljöer som uppmuntrar till resande och besök.
Modernisering av teknik med tyngdpunkt på miljö och energi.

Projektet innebär bland annat en omfattande grundförstärkning. Miljö- och energimålen är att få Green Building certifikat samt Miljöklassa byggnad Silver.

Beställare: Jernhusen AB

Projektledning: Forsen Projekt AB

Arkitekt: Tengboms Arkitekter AB

Start: Projektering feb 2012

Start: Produktion maj 2012

Färdigställande: mars 2013

Illustrationerna är från Tengbom