WISBY STRAND

Westins Fönsterteknik har projekterat, levererat och monterat fastighetens samtliga 1.100m2 glasfasader och 120m2 glastak inklusive bakomliggande stålstommar, kopparbeklädda entrépartier/utrymningspartier och såväl invändiga som utvändiga automatiska solskydd.
Glasfasaderna och glastaket är utförda som Structural Glazing -system där översta våningsplanets fasader lutar 10 grader utåt. Söder- och västerfasader är utförda med solskyddsglas och automatiserade solskyddsmarkiser/solskyddsgardiner.

Byggherre: Gotlands Kommun

Beställare: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Lund & Valentin Arkitekter AB

Färdigställd: Våren 2007