LIDL HK + Butik- BARKABY

Westins fönsterteknik AB har tilldelats uppdraget av SERNEKE AB att på totalentreprenad uppföra samtliga glasfasader, glastak, då LIDL bygger nytt huvudkontor för Sverige avdelningen med tillhörande kontorsbyggnad uppförs i nya Barkabystaden i Järfälla Kommun. Entreprenadkontraktet innefattar även glasfasader, glaspartier till nybyggnad av en LIDL Butik. Butikfastigheten byggs bredvid huvudkontorsbyggnaden. Glasfasader utförs med 3 och 2 -glas isolerglas som monteras i system aluminiumsystem structural glazing. I entreprenaden ingår även dörrglaspartier är integrerade i glasfasaderna, utvändiga glasräcken, invändiga aluminiumglaspartier. Total omfattning fasadglaspartier är ca 5000 m2 fasadsyta och ca 500m2 glastak. Westins Fönsterteknik AB's entreprenadkontrakt innefattar projektledning, tillverkning och montering.


Byggherre: LIDL AB
Beställare: Serneke Bygg AB
Arkitekt: ARCHUS Arkitekter AB

Start projektering: Q4 2018
Start Produktion: Q1 2019
Färdigställt: Q1 2020

Illustrationerna är gjorda av Archus Arkitekter AB.