Välkommen till Westins Fönsterteknik

Westins Fönsterteknik AB är ett företag med inriktning på glaskonstruktioner och fönsterentreprenader. Verksamheten startade 1999 har sitt säte i Stockholm.

Företaget svarar för projektledning arbetsledning och montage, som general eller totalentreprenör.

Genom att vår organisation är kostnadseffektiv kan vi åta oss stora projekt med en väl anpassad arbetsstyrka. Vi utför projektering och tillverkningsritningar i ett nära
samarbete med våra utvalda samarbetspartners.

Westins Fönsterteknik AB är medlem i Stockholms Byggmästarförening .