Kvalitet

Personalen är utan tvekan vår främsta tillgång, våra anställda är erfarna och yrkesskickliga glas- och fönstermontörer. Kontinuerligt utvecklingsarbete, utbildning, fortbildning samt utarbetade rutiner för kvalitetssäkring är andra viktiga orsaker till vår framgång som företag.

Miljö

Westins Fönsterteknik AB skall sträva efter att utföra sin verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela vår verksamhet ska vi bidra till en bättre livs- och arbetsmiljö för anställda, kunder ,samhället och naturen.
Vi skall där så är möjligt använda material som är förnyelsebara. Vi skall använda metoder som är kända för liten miljöpåverkan och vårt avfall skall minimeras och sorteras för återvinning.

Arbetsmiljö

I vår arbetsmiljöpolicy poängteras vikten av en öppen attityd och diskussioner med anställda för att ge möjlighet att utvecklas i arbetet. Som medlem i Stockholms Byggmästarförening tar vi del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.