Affärsidé

Westins Fönsterteknik AB affärsidé är att med kompetent personal och bra produkter utföra arbeten åt våra beställare i enlighet med de kvalitetskrav som ställs på oss vid varje specifikt tillfälle inom vårt verksamhetsområde.

Vision

Gediget samlad erfarenhet i kombination med nytänkande och ett väl utvecklat nätverk av samarbetspartners ger oss den nödvändiga kapacitet som gör att även i fortsättningen kan åta oss större projekt.